'
 

Welkom op de website van PS-Teach
PS Teach (onderdeel van Pathoscreen Microbiologie) organiseert cursussen op het gebied van infectiepreventie. Het huidige cursusaanbod bestaat uit een 2-daagse basiscursus voor hygiëne kwaliteitsmedewerkers in verpleeghuizen met daarna een jaarlijkse 1-daagse vervolgcursus voor HKM-ers.
Tevens wordt in 2011 gestart met een 1-daagse basiscursus voor hygiëne kwaliteitsmedewerkers in de thuiszorg (eventuele deelname van intramurale medewerkers voor deze cursus is ook mogelijk).
 
Klik hier voor de taakomschrijving HKM
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met PS-Teach: info@pathoscreen.nl